Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Ultra Tak & Fasad

 • 1 445 kr

AnvändningsområdeTak (tegel- och betongpannor), Fasad (betong, sandsten, tegel & eternit).På slät betong framträder en lyster efter ca 2-8 veckor. I vissa f


I lager.
Dela
Artikelnummer: 259

Användningsområde

Tak (tegel- och betongpannor), Fasad (betong, sandsten, tegel & eternit).


På slät betong framträder en lyster efter ca 2-8 veckor. I vissa fall kommer lystern tidigare. Grövre ytor behåller sin struktur men blir ändå kraftigt smutsavvisande och lätt glansiga.


Konserverar, tillsluter, härdar/hårdgör alla behandlade ytor. Eliminerar köldskador.


Inklusive moms

Offert lämnas vid beställningar över 60 L


Om Ultra Tak & Fasad

 • Konserverar
  Det förhindrar betongytans flagning, krympning och är extremt effektivt på såväl gammalt som nytt.

 • Tillsluter
  Medlet tränger in, upp till 30 mm beroende på betongens kvalitét och tillsluter effektivt.

  Ytorna hårdgörs och skyddas därmed mot fuktgenomträngning, kemikalier, oljor och andra skadliga ämnen att tränga in.

 • Dammsäkert
  Medlet förenas med materialets salter och blir en fullständig del av materialet.

 • Varaktighet
  Permanent.

 • Fara
  Irriterande vid kontakt med ögon eller hud. Använd skyddsglasögon och skyddskläder. Vid stänk i ögonen spola med mycket vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt tvätta genast med vatten.

 • Eliminering av köldskador
  Behandlingen hämmar frys- och köldskador på materialet.

 • Att tänka på innan behandling
  Alla ytor som behandlas skall vara rena och fria från damm, andra färger och medel.

 • Rengöring
  Medlet kan användas vid tvättbehandling, ytan blir då förbehandlad samt mossa och föroreningar släpper från materialet lättare. Spruta på medlet och påbörja rengöring direkt. Högtryckstvätta med rotor-munstycke eller hetvattenstvätt. Rengör samtliga ytor som ska behandlas. Behandla bara en del av ytan så medlet inte hinner torka under pågående rengöring.

 • Verktyg till behandlingen
  • 1 bred mjuk borste • 1 gummiskrapa • 1 tryckspruta

 • Åtgång
  C:a 3-8 kvm/L. På gamla ytor kan åtgången öka, åtgången varierar beroende på kvalité och ytstruktur.

 • Behandling
  Behandla den rena ytan med tryckspruta, Gloria eller liknande. Spruta på en jämn, flyktig yta på hela materialet.

 • Torktid Mellan 0,5 - 4 tim

 • Innehåller Natrium/kalium silikat (miljövänligt)

 • OBS! Skydda Glasytor!
  Medlet etsar glas! Täck alla glasytor innan behandling. Gäller även bilar. Vid medel på glas spola rikligt med vatten innan det torkar. Dra av med gummiskrapa eller torka rent med en trasa.